Getingspindel

10 10 2011

Nyligen upptäcktes en Getingspindel utanför västerås. Det är en art som bara funnits i sverige sedan 90-talet och nu har den även påträffats i Västmanland. Jag ser fram mot att åka ut och försöka plåta den nån dag.